Před zrcadlem, za zrcadlem

„…dbej na smysl, slova přijdou sama…“

Lewis Carroll